آموزش مقدماتی کشت زعفران در گلخانه

آموزش مقدماتی کشت زعفران در گلخانه به روش آیروپونیک توسط شرکت الماس زعفران جهان.
در هر متر مربع چقدر زعفران برداشت می شود؟
چرا باید پیازها را به داخل خاک برگردانیم؟
در اینجا نکات مهمی در مورد آبیاری زعفران در گلخانه به شما خواهیم گفت و مسائل مربوط به خارج کردن پیاز زعفران از گلخانه را بررسی خواهیم کرد.

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید